Achternaam kind kiezen

Bij de geboorte van uw 1e kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

U regelt de naamkeuze bij de gemeente. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. U en uw partner moeten beiden langskomen. Maak een afspraak voordat u langskomt.

Voorwaarden

U bent getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan wordt er een akte van naamskeuze opgemaakt voor de geboorte van uw kind.

U bent niet getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet de vader eerst het kind erkennen. De keuze van de naam wordt in de erkenningsakte opgenomen. Gaat u later toch trouwen dan kunt u alsnog de naam van de andere ouder kiezen.

Is uw kind in buitenland geboren

U kunt binnen 2 jaar na de geboorte de achternaam van uw kind kiezen. Neem eerst contact op met de gemeente via 14 0172.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Maak een afspraak via 14 0172.

Als u naar de afspraak komt, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.