Benoeming tot gasttrouwambtenaar

Voltrekt u als gasttrouwambtenaar een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wordt u benoemd tot gasttrouwambtenaar voor 1 dag. U levert hiervoor een aantal benodigde documenten in.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Het zaaknummer. Deze heeft u ontvangen van het bruidspaar
  • Datum voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Gegevens van het bruidspaar

► Bent u eerder beëdigd als trouwambtenaar, dan stuurt u mee:

  • Kopie van de beëdigingsakte
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden of een verklaring van de gemeente waar u werkt
  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart

► Bent u niet eerder beëdigd als trouwambtenaar, dan stuurt u mee:

  • Verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 6 maanden
  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart
  • Origineel uittreksel BRP. Deze stuurt u per post naar de gemeente t.a.v. Burgerlijke Stand. Dit uittreksel is nodig voor beëdiging bij de rechtbank. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van beëdiging. Bent u inwoner van gemeente Alphen aan den Rijn, dan regelen wij voor u het uittreksel.

U logt in met DigiD.

Benoeming aanvragen »