Gemeenteberichten en bekendmakingen

 • Verordeningen

  Wetgevende regelingen op gemeentelijke niveau, zoals de APV, legesverordeningen en de subsidieverordening.

 • Bekendmakingen

  Officiële bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en regelgeving, zoals verordeningen.

 • Week in beeld

  De Week in beeld wordt elke week in 2 huis-aan-huisbladen verspreid. U kunt de Week in beeld ook online lezen.

 • Alphen in cijfers

  Cijfers over onder andere bevolking, wonen en economie.