Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Geveltuinen

Een geveltuin is een strook planten langs een gevel. Geveltuinen geven een straat een groene en gezellige aanblik. Wij verzorgen de basis van de geveltuin en de invulling bepaalt u zelf.

Kijk of er een geschikte plek beschikbaar is. Niet elke straat is namelijk geschikt voor een geveltuin. Denk bij het kiezen van de planten aan de ligging van de geveltuin, de grootte en de functie van de planten. Overleg ook met uw buren, huisbaas of woningbouwvereniging.

Samen met de omgevingsvakmannen aan de slag

Wij verzorgen de kantopsluiting en eenmalig de aarde. De geveltuin geven wij in bruikleen, dus blijft eigendom van de gemeente. Het aanleggen en onderhouden van de geveltuin is uw taak. Denk aan het verwijderen van onkruid en eventueel zwerfvuil, snoeien, water geven en af en toe bijmesten.

Aanvragen

Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl en vermeld dat u een geveltuin wilt aanvragen. Eén van onze omgevingsvakmannen neemt dan contact met u op.