Wijkboa's

U bent ze vast al eens tegengekomen bij u in de wijk of straat: De wijkboa's van de gemeente. Zij hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in uw woonomgeving:

  • bij overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme
  • bij vermoeden van dierenmishandeling
  • bij de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
  • bij de ondersteuning bij evenementen.

Ze zorgen er voor dat de regels van de gemeente worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht. Ze handelen preventief door inspecties uit te voeren en lichten mensen voor.

Bijzondere bevoegdheden

De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA ’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

De BOA's zijn ingedeeld over verschillende wijken:

  • Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam
  • Alphen-Centrum
  • Alphen-Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (Alphen-West)
  • Alphen-Ridderveld
  • Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn

Heeft u een vraag aan een van de wijkboa's?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

BOA-2 (31 van 68)

Lees ook: Privacy en registratie van uw persoonsgegevens door boa’s.