Bloembak voor mijn wijk aanvragen

Bloembakken zorgen voor een vrolijk straatbeeld. Er zijn al zo'n 500 bloembakken in beheer bij vrijwilligers. Wilt u ook een bloembak in uw wijk? Wij leveren de bloembakken in bruikleen, de beplanting bepaalt u zelf.

Kijk eerst of er een geschikte plek is. Vraag eventueel omwonenden of zij als vrijwilliger mee willen doen. Met een basisbeplanting van sterke vaste planten en kleine struiken kunnen duurzame combinaties worden gemaakt. Voor extra kleur- en seizoensbeleving is het leuk om te mixen met bolgewassen, eenjarige zomerbloemen en keukenkruiden.

Samen met de omgevingsvakmannen aan de slag

Wij plaatsen de bloembakken en zorgen eenmalig voor de grond. De bloembakken geven wij in bruikleen, dus blijven eigendom van de gemeente. Het aanleggen en onderhouden van de bloembakken is uw taak. Denk aan het verwijderen van onkruid en zwerfvuil, snoeien, water geven en af en toe bijmesten.

Aanvragen

Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl en vermeld dat u een bloembak wilt aanvragen. Eén van onze omgevingsvakmannen neemt dan contact met u op.