Aarlanderveen

Uw gebiedsadviseur

Heleen Steens

06 - 21 21 47 90

hsteens@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsplan Aarlanderveen

Welke visie heeft de gemeente op Aarlanderveen en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Aarlanderveen is een plattelandsgemeenschap met ongeveer 1200 inwoners. Inwoners zijn zeer bij elkaar betrokken. Kerken en verenigingen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Net als de basisvoorzieningen zoals een huisarts, sportclub en dorpshuis. De grootste zorg is het tekort aan passende woningen voor jonge gezinnen en ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat de bereikbaarheid van het dorp met het openbaar vervoer wordt verbeterd.

Dorpsplan en uitvoeringsagenda

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Aarlanderveen. In de uitvoeringsagenda staan de concrete activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren. 

Belangrijke speerpunten:

  • wonen op maat: woningen creëren voor jonge gezinnen en ouderen 
  • het behouden en toegankelijk maken van basisvoorzieningen (zoals huisarts, sportclubs en dorpshuis)
  • verbeteren van de mobiliteit: openbaar vervoer en seniorenvervoer

Downloads

» Dorpsplan Aarlanderveen 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Aarlanderveen 2019 - 2020 (pdf)