Alphen Centrum

Uw gebiedsadviseurs

Roel Wierink

06 - 55 39 74 26

rwierink@alphenaandenrijn.nl

Inge van Oostende

06 - 52 75 30 82

ivanoostende@alphenaandenrijn.nl

Wijkplan en uitvoeringsagenda Alphen Centrum (en Park Zegersloot)

Visie van de gemeente op Alphen Centrum en welke activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden.

Alphen Centrum bestaat uit het winkel- en uitgaansdeel rondom de Alphense brug, het stationsgebied, de woonwijken hieromheen (het Groene en het Rode dorp, Beerendrecht en Gouwsluis) en het sport- en recreatiegebied rondom de Zegerplas. Het is een levendig deel van de stad waar het goed wonen, werken, uitgaan en recreëren is. Dichtbij liggen Park Zegersloot, Park Rijnstroom en het Burgemeester Visserpark. In deze gebieden spelen naast de inwoners ook ondernemers, vastgoedeigenaren en bezoekers een belangrijke rol. Lage Zijde heeft al een ingrijpende metamorfose ondergaan, maar staat ook de komende jaren nog in het teken van de stadshartontwikkeling.

Wijkplan en uitvoeringsagenda's

In het wijkplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Alphen Centrum en Park Zegersloot. In de uitvoeringsagenda's staan de concrete activiteiten die de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

 Belangrijke speerpunten:

  • winkelgebied (versterken prettige verblijfsomgeving)
  • woongebied (versterken van de (zorg)netwerken en bestrijden eenzaamheid en de leefbaarheid en veiligheid stimuleren
  • sport- en recreatiegebied (versterken van de verblijfsfunctie en vrienden van Park Zegersloot)

Downloads

» Wijkplan Alphen aan den Rijn Centrum 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Centrum 2019 - 2020 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Park Zegersloot 2019 - 2020 (pdf)