Alphen Ridderveld

Uw gebiedsadviseurs

Marco Parinussa

06 - 29 50 74 02

mparinussa@alphenaandenrijn.nl

Abdel Ahalli

06 - 52 75 30 79

aahalli@alphenaandenrijn.nl

Wijkplan en uitvoeringsagenda Alphen Ridderveld

Welke visie heeft de gemeente op de wijk Ridderveld en welke activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Ridderveld is het meest verstedelijkte gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het grootste deel van de woningen is gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70. De meeste inwoners vinden het er fijn wonen en er zijn goede voorzieningen beschikbaar. Ridderveld kenmerkt zich door de afwisseling tussen hoge inkomens en lage inkomens, autochtonen en allochtonen, sociaal weerbare en sociaal kwetsbare inwoners. In de wijk wonen meer inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond dan in de overige wijken van Alphen aan den Rijn, voor het merendeel in de Edelstenen-, Planeten- en Stromenbuurt.

Wijkplan en uitvoeringsagenda

In het wijkplan leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Ridderveld. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • diversiteit en inclusieve samenleving: ontmoeting en sociale samenhang stimuleren
  • aandacht voor jeugd: talentontwikkeling, perspectief en ontmoeting
  • ontwikkelen van leefbaarheid, groen en speelmogelijkheden
  • verkeersveiligheid en mobiliteit bevorderen

Downloads

» Wijkplan Alphen aan den Rijn Ridderveld 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Ridderveld 2019 - 2020 (pdf)