Alphen West

Alphen West bestaat uit de wijken Kerk en Zanen, Hoorn en Rietveld.

Uw gebiedsadviseur

Anneke Janssen

Telefoonnummer: 06 - 29 52 17 25

E-mail: ajanssen@alphenaandenrijn.nl

Wijkplan en uitvoeringsagenda Kerk en Zanen

In Kerk en Zanen woont 15% van de inwoners van Alphen aan den Rijn, veelal twee­verdieners met een gemiddeld gezinsinkomen. Door de ruime opzet van de wijk kan men niet spreken van één grote hechte wijk; eerder van kleine, soms hechte buurtjes. Kerk en Zanen heeft veel goede voorzieningen. Centraal in de wijk ligt het Europapark, met winkelcentrum de Atlas. Het Europapark wordt intensief gebruikt door jong en oud, dankzij de gevarieerde sport- en recreatievoorzieningen. Ook op andere plekken in de wijk is veel openbaar groen, met name aan de randen van Kerk en Zanen, bijvoorbeeld rondom het Kreekrugpad. Hier ontstaan veel mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals doe-participatie, spelen, wandelen en fietsen. De aanwezigheid van bedrijventerreinen is medebepalend voor de dynamiek in de wijk.

Wijkplan en uitvoeringsagenda

In het wijkplan leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Kerk en Zanen. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • jeugd als uitgangspunt
  • stimuleren van ontmoeting en sociale samenhang
  • verbeteren van de situatie van kwetsbare mensen

Downloads

» Wijkplan Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2019 - 2020 (pdf)

Wijkplan en uitvoeringsagenda Hoorn

De naoorlogse wijk Hoorn wordt in het noorden wordt begrensd door de Oude Rijn, enkele industriële vestigingen (Rijnhaven) en natuurlijk Avifauna en zwembad De Hoorn. Naast Avifauna ligt een kleine, recente nieuwbouwwijk rond Warmoezerij en Warande. De Zeeheldenbuurt, die ook nog tot het gebied behoort, is een oude volkswijk met een eigen karakter. In het zuidwesten ligt de Bomen­buurt met veel jaren zestig laagbouw in de huursector. Hier is de Molukse gemeenschap van Alphen aan den Rijn geconcentreerd. In het Zuidoosten van Hoorn ligt het oude stadspark Bospark. Het park heeft een functie heeft voor de hele stad.

Wijkplan en uitvoeringsagenda

In het wijkplan leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Hoorn. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaar gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie
  • verbeteren sociale samenhang en eigen kracht
  • stimuleren van samenwerking
  • faciliteren van ontmoetingen

Downloads

» Wijkplan Alphen aan den Rijn Hoorn 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Hoorn 2019 - 2020 (pdf)