Wijkplan Alphen Kerk & Zanen

Welke visie heeft de gemeente op de wijk Kerk & Zanen en welke activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

In Kerk en Zanen woont 15% van de inwoners van Alphen aan den Rijn, veelal twee­verdieners met een gemiddeld gezinsinkomen. Door de ruime opzet van de wijk kan men niet spreken van één grote hechte wijk; eerder van kleine, soms hechte buurtjes. Kerk en Zanen heeft veel goede voorzieningen. Centraal in de wijk ligt het Europapark, met winkelcentrum de Atlas. Het Europapark wordt intensief gebruikt door jong en oud, dankzij de gevarieerde sport- en recreatievoorzieningen. Ook op andere plekken in de wijk is veel openbaar groen, met name aan de randen van Kerk en Zanen, bijvoorbeeld rondom het Kreekrugpad. Hier ontstaan veel mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals doe-participatie, spelen, wandelen en fietsen. De aanwezigheid van bedrijventerreinen is medebepalend voor de dynamiek in de wijk.

Wijkplan en uitvoeringsagenda

In het wijkplan leest u onder andere de visie van de gemeente op de wijk Kerk en Zanen. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • jeugd als uitgangspunt
  • stimuleren van ontmoeting en sociale samenhang
  • verbeteren van de situatie van kwetsbare mensen

Downloads

» Wijkplan Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen 2019 - 2020 (pdf)