Benthuizen

Uw gebiedsadviseur

Helma Christ

06 - 40 10 18 87

hchrist@alphenaandenrijn.nl

Patrick Dongelmans:

06 - 21 29 13 49

pdongelmans@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsagenda Benthuizen

Welke visie heeft de gemeente op Benthuizen en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Benthuizen is een groen en landelijk gelegen dorp, met een eigen historie en inwoners die er vaak al generaties lang wonen. Het karakter van het dorp wordt ook bepaald door de 4 kerkgenootschappen en de dorpse sfeer. In het buitengebied rond Benthuizen is vooral grasland voor veeteeltbedrijven. In het zuidoosten ligt een gebied met veel kwekerijen. Ook grenst het Bentwoud aan Benthuizen. Dit is een groot natuur- en recreatie­park van Staatsbosbeheer dat nog volop in ontwikkeling is.

Dorpsplan en uitvoeringsplan

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Benthuizen. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren. 

Belangrijke speerpunten:

  • jeugd
  • behoud van voorzieningen: De Tas en andere voorzieningen
  • verkeersveiligheid
  • investeren in samenwerking met lokale en professionele organisaties

Downloads

» Dorpsplan Benthuizen 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Benthuizen 2019 - 2020 (pdf)