Boskoop

Uw gebiedsadviseur

Heleen Steens

06 - 21 21 47 90

hsteens@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsagenda Boskoop

Welke visie heeft de gemeente op Boskoop en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Boskoop is een belangrijk dorp op het gebied van boom- en sierteelt en is daardoor zelfs internationaal bekend. Een groot deel van het dorp bestaat uit eigen bedrijven met de woning op de kwekerij. De Gouwe doorsnijdt het dorp van noord naar zuid. Van oost naar west is de Zijde een belangrijke verkeersader die druk gebruikt wordt door vrachtverkeer en eigen inwoners. In het westen ligt de Snijdelwijk met koopwoningen en daarnaast ook veel huurwoningen en enige hoogbouw. Boskoop heeft veel voorzieningen (winkels, scholen, bibliotheek etc.) en een actief verenigingsleven waar inwoners erg betrokken bij elkaar zijn.

Dorpsplan en uitvoeringsagenda

In het leest dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Boskoop. In de uitvoeringsagenda staan de concrete activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • zorg voor kwetsbare inwoners
  • zorg voor kwetsbare jongeren
  • veilige, leefbare buurten
  • wonen op maat (voor starters en senioren)
  • vitaal centrum
  • verbeteren bereikbaarheid
  • ontwikkeling toerisme &recreatie
  • verbinding van culturen

Downloads

» Dorpsplan Boskoop 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Boskoop 2019 - 2020 (pdf)