Hazerswoude-Dorp

Uw gebiedsadviseur

Helma Christ

06 - 40 10 18 87

hchrist@alphenaandenrijn.nl

Patrick Dongelmans:

06 - 21 29 13 49

pdongelmans@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsagenda Hazerswoude-Dorp

Welke visie heeft de gemeente op Hazerswoude-Dorp en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Hazerswoude-Dorp is een bloeiend plattelandsdorp met een hoog voorzieningenniveau en een open, gemoedelijke identiteit. In het centrum staan veel mooie oude huizen en gebouwen, een molen en watergangen die het een karakteristieke uitstraling geven. Een groot deel van het dorp is kwekersgebied. Er is een levendig verenigingsleven, dat ook zorgdraagt voor grote jaarlijkse evenementen als de jaarmarkt en Koningsdag. Hazerswoude-Dorp is goed aangesloten op het omringende platteland en water, wat veel kleinschalige toeristische mogelijkheden biedt. Alle commerciële en niet-commerciële voorzieningen zijn aanwezig.

Dorpsplan en uitvoeringsagenda

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Hazerswoude-Dorp. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • infrastructuur en bereikbaarheid verbeteren 
  • afstemming zorgvraag en -aanbod oudere inwoners
  • jeugd
  • behoud van leefbaarheid en betrokkenheid

Downloads

» Dorpsplan Hazerswoude-Dorp 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Hazerswoude-Dorp 2019 - 2020 (pdf)