Hazerswoude-Rijndijk

Uw gebiedsadviseurs

Helma Christ

06 - 40 10 18 87

hchrist@alphenaandenrijn.nl

Patrick Dongelmans:

06 - 21 29 13 49

pdongelmans@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsagenda Hazerswoude-Rijndijk

Welke visie heeft de gemeente op Hazerswoude-Rijndijk en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Hazerswoude-Rijndijk wordt in het zuiden begrensd door het spoor en de N11. De Gemeneweg (N209 )zorgt aan de westkant van het dorp voor een verbinding met Hazerswoude-Dorp (en Zoetermeer). Hazerswoude-Rijndijk is door een brug verbonden met Koudekerk aan den Rijn. Er stoppen diverse bussen op de doorgaande Rijndijk. De komst van een treinstation aan de westkant van het dorp vergroot de aantrekkelijkheid voor forenzen die werken in Leiden, Alphen of Gouda. Het buurtschap Groenendijk maakt eveneens onderdeel uit van Hazerswoude-Rijndijk. Van oudsher is het karakter van dit buurtje bepaald door de grote fabrieken die hier stonden. Tegenwoordig gaat Groenendijk bijna naadloos over in het bedrijventerrein van Zoeterwoude-Rijndijk, de Rijneke Boulevard.

Dorpsplan en uitvoeringagenda

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Hazerswoude-Rijndijk. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die gemeente de komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

De  speerpunten voor Hazerswoude–Rijndijk zijn:

  • Verbeteren sociale samenhang
  • Ontwikkeling van een dorpshart, inclusief Multifunctionele Accommodatie (MFA)
  • Voorzieningen en ontwikkelingskansen jeugd
  • Behoud van leefbaarheid en betrokkenheid

De speerpunten voor Groenendijk zijn:

  • Behoud identiteit van het buurtschap
  • Verbetering kwaliteit openbare ruimte

Downloads

» Dorpsplan Hazerswoude-Rijndijk 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Hazerswoude-Rijndijk 2019 - 2020 (pdf)