Koudekerk aan den Rijn

Uw gebiedsadviseurs

Helma Christ

06 - 40 10 18 87

hchrist@alphenaandenrijn.nl

Patrick Dongelmans:

06 - 21 29 13 49

pdongelmans@alphenaandenrijn.nl

Dorpsplan en uitvoeringsagenda Koudekerk aan den Rijn

Welke visie heeft de gemeente op Koudekerk aan den Rijn en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Koudekerk is een dorp met een sterke sociale infrastructuur dat, door zijn landelijke ligging te midden van de vier grote steden, potentie heeft om beperkt te groeien. De oorsprong voert terug naar de Romeinse tijd, maar het dorp dankt zijn karakter toch vooral aan de vroege industrie (dakpannen) langs de Oude Rijn en de ontginning van het veen (turf) en het daaruit ontstane veenweidegebied.

Ten westen van Koudekerk ligt Hoogewaard, een industrieterrein van maar liefst 27 hectare. Beeldbepalend is de hoofdontsluiting (lint) van Hondsdijk, Dorpstraat en Hoogewaard. De nadruk in het dorp ligt op wonen. Inwoners kunnen terugvallen op goede dagelijkse voorzieningen voor bood­schappen, gezondheid, sporten en recreatie. Koudekerk kent een bloeiend verenigingsleven dat grotendeels draait op een actieve inbreng en inzet van vrijwilligers. Inwoners zijn trots op hun dorp en zetten hun betrokkenheid ook om in meedenken en meedoen.

Dorpsplan en uitvoeringsagenda

In het dorpsplan leest u onder andere de visie van de gemeente op Koudekerk aan den Rijn. In de uitvoeringsagenda staan de concrete activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren. 

Belangrijke speerpunten:

  • wonen op maat en ruimtelijke ontwikkeling
  • jeugd
  • aandacht voor vergrijzing
  • goede en veilige verkeersontsluiting
  • kwaliteit van het openbaar gebied en aandacht voor cultuurhistorische waarde

Downloads

» Dorpsplan Koudekerk aan den Rijn 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Koudekerk aan den Rijn 2019 - 2020 (pdf)