Dorpsplan Zwammerdam

Welke visie heeft de gemeente op Zwammerdam en welke concrete activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd.

Zwammerdam ligt aan de Oude Rijn dichtbij Bodegraven en is het meest oostelijke dorp in de gemeente. Zwammerdam heeft een kleine en compacte oude kern met kronkelende straatjes en historische bebouwing. Het is een van de weinige dorpen in de Rijnstreek die gebouwd zijn rondom een plein, in tegenstelling tot lintbebouwing. Het karakter van het dorp wordt bepaald door de landbouw en de bedrijvigheid aan de Oude Rijn. Ipse de Bruggen (Landgoed Hooge Burch), een grote instelling voor verstandelijk gehandicapten, heeft een groot aandeel in de gemeenschap. De 500 bewoners en hun verzorgers vormen eigenlijk een dorp in het dorp.

Dorpsplan en uitvoeringsagenda

In het Dorpsplan Zwammerdam 2018 - 2022 leest u onder andere de visie van de gemeente op Zwammerdam. In de uitvoeringsagenda staan de activiteiten die de gemeente komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke speerpunten:

  • behoud maatschappelijke voorzieningen
  • meer verbinding tussen Ipse de Bruggen en dorp Zwammerdam
  • wonen op maat: nieuwbouw voor starters
  • fysieke en digitale bereikbaarheid

Downloads

» Dorpsplan Zwammerdam 2018 - 2022 (pdf)

» Uitvoeringsagenda Zwammerdam 2019 - 2020 (pdf)