Jeugd en onderwijs

 • Onderwijs

  Naar de (basis)school, over leerplicht, een bijdrage in de schoolkosten of leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Wat is leerplicht? Voor wie geldt leerplicht en wat gebeurt er als je je er niet aan houdt?

 • Sociaal Medische Indicatie kinderopvang

  Als u om sociaal-medische redenen (tijdelijk) kinderopvang nodig heeft.

 • Jongeren Informatie Punt (JIP)

  Wij helpen jongeren van 16 tot 27 jaar bij werk, opleiding, geldzaken, huisvesting en andere zorgen.

 • Jeugdhulp

  Ondersteuning voor kinderen en jongeren, en hun ouders met wat zwaardere hulpvragen.

 • Centrum Jeugd en Gezin

  Het CJG is er voor vragen over opgroeien en opvoeden van uw kind(eren) van 0 jaar tot 23 jaar.

 • Jongerenplatform Njetwork

  Platform waar jongeren activiteiten zelf bedenken en organiseren.