Jeugdhulp vanaf 2024

Op 1 januari 2024 verandert de jeugdhulp in onze gemeente.

Op 1 januari 2024 verandert de jeugdhulp in onze gemeente. Sinds 2018 biedt GO! voor jeugd de jeugdhulp in onze gemeente. Het contract met GO! voor jeugd eindigt 31 december dit jaar. Tot 1 januari verandert er niets. 

Wat verandert er?

Om de jeugd- en gezinshulp dichterbij te organiseren, richten we een nieuwe organisatie in met lokale teams van jeugd- en gezinsprofessionals. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen over opgroeien en opvoeden. En deze vragen hoeven niet altijd direct een vraag om jeugdhulp te zijn. Als dit wel het geval is, moet deze jeugdhulp snel en makkelijk beschikbaar zijn en zo mogelijk tijdelijk zodat u en uw kind(eren) hierna weer zelfstandig verder kunnen.  En is de vraag te zwaar voor lichte jeugd- en gezinshulp? Dan zorgt het jeugd- en gezinsteam voor specialistische jeugdhulp zoals bijvoorbeeld een psycholoog. Door deze specialist te betrekken bij het bestaande plan voorkomen ze dat u weer van voren af aan begint met uw hulpvraag.

Wat betekent dit voor u?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Ons uitgangspunt is om gezinnen en jeugdigen zoveel mogelijk dezelfde zorg te bieden. Hoe dit uitpakt, kan per situatie anders zijn.

Nog vragen?

Heeft u vragen over de situatie vanaf 1 januari 2024? Bel dan gerust via 14 0172. Voor vragen over uw huidige ondersteuning, kunt u nog steeds terecht bij uw eigen hulpverlener.