Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Jongeren zonder diploma (18 tot 23 jaar)

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een diploma (startkwalificatie) te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. 

Als een leerling in die leeftijd van school gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit bij de gemeente. De gemeente geeft de melding door aan Bureau Leerlingzaken (onderdeel van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Een medewerker van Bureau Leerlingzaken helpt jongeren om met een passende opleiding alsnog een startkwalificatie te halen of om werk en school te combineren.

Kijk voor meer informatie op de website www.leerlingzakenmh.nl.