Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna is de jongere kwalificatieplichtig tot zijn of haar 18e verjaardag. Dit betekent dat de jongere onderwijs moet blijven volgen totdat hij of zij een diploma heeft op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt hebben afgerond.

Uitgebreide informatie over leerplicht en kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Als u de leerplichtconsulent wilt spreken

Aan elke school is een leerplichtconsulent (leerplichtambtenaar) verbonden. Heeft u een vraag over leerplicht, verlof of vrijstelling van schoolinschrijving en wilt u hiervoor een leerplichtconsulent spreken? Stuurt u dan een bericht per e-mail of bel naar 14 0172 (kies voor optie1).

Vermeld in uw e-mail:

  • De naam en geboortedatum van het kind

  • De naam en locatie van de school waar het kind staat ingeschreven

  • Uw naam en de relatie tot het kind

  • Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent

  • Een korte toelichting waarover u de leerplichtconsulent wilt spreken

Tips