Wat is leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna is de jongere kwalificatieplichtig tot zijn of haar 18e verjaardag. Dat betekent dat de jongere onderwijs moet blijven volgen totdat hij of zij een diploma heeft op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo.

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt hebben afgerond.

Als u de leerplichtconsulent wilt spreken

Aan elke school is een leerplichtconsulent (leerplichtambtenaar) verbonden. Heeft u een vraag over leerplicht, verlof of vrijstelling van schoolinschrijving en wilt u hiervoor een leerplichtconsulent spreken? Stuurt u dan een bericht per e-mail of bel naar 14 0172.

Meer informatie

  • Uitgebreide informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, verlof en vrijstelling vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Kunt u de schoolspullen niet betalen? Kijk dan op www.elkkinddoetmee.nl van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. U kunt wellicht in aanmerking komen voor een vergoeding.
  • Heeft u geen geld om uw kind mee te laten doen aan sport of cultuur? Kijk dan op www.jeugddeelnamefonds.nl. Deze stichting in Alphen aan den Rijn zorgt ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die dit willen lid kunnen worden van een club, vereniging of cultuurinstelling.