Geluidsoverlast

Verkeer,- stank- en geluid

Geluids,- en stankoverlast en verkeerslawaai meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Bouwoverlast

Dit meldt u bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172.

Horeca of evenementen

Heeft u last van geluidshinder van horeca of een evenement? Meld dit bij de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

Vliegtuigen

Via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) meldt u vliegtuiglawaai.