Meldingen

 • Melding openbare ruimte

  Meld problemen zoals kapotte straatverlichting of speeltoestellen, een dood dier, wateroverlast.

 • Melding verloren of gevonden voorwerp

  Een verloren of gevonden voorwerp kunt u laten registreren bij de gemeente.

 • Melding wegen en verkeer

  Melden van problemen zoals een gat in de weg, kapot verkeerslicht, onveilige situatie op straat.

 • Melding bomen en groen

  Gevaarlijke situaties of overlast van takken, bomen, struiken, groenstroken en grasvelden melden bij de gemeente.

 • Melding over afval doen

  Melden van zwerfvuil, volle prullenbakken, dumping van huisraad, bouwmaterialen, fietswrakken.

 • Melding geluid-, stank- en bouwoverlast

  Geluids-, stank-, en bouwoverlast, verkeer-/vliegtuiglawaai melden, en schadevergoeding geluidsoverlast HSL-Zuid.

 • Melding straatverlichting

  Ziet u kapotte straatverlichting? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Maakt u zich ernstige zorgen over iemand die geen hulp wil? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast (GGD Hollands Midden).

 • Bezwaar of klacht indienen

  Een klacht tegen de gemeente indienen of bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit.

 • Melding ongedierte of plaagdieren

  Voor het bestrijden van ongedierte op gemeentegrond. U belt zelf een gespecialiseerd bedrijf als u last heeft van muizen, ratten, wespen, zilvervisjes, insecten.

 • Melding verstopt riool en wateroverlast

  Meld verstoppingen in het riool of wateroverlast in de openbare ruimte bij de gemeente via 14 0172 (ook buiten kantoortijd).

 • Meldpunt toegankelijkheid

  Hebt u een idee over hoe we moeilijkheden of belemmeringen op straat of in openbare gebouwen in Alphen aan den Rijn kunnen verbeteren? Laat het ons weten.

 • Woonfraude melden

  Als u vermoedt dat er in een huis te veel mensen wonen of er criminele activiteiten plaats vinden.

 • Zorgfraude melden

  Soms komt geld voor zorg en hulp niet op de juiste plek terecht. Of u krijgt de afgesproken zorg niet. Doe dan een melding. 

 • Discriminatie melden

  Als u zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u dit melden bij Stichting iDb. U kunt ook anoniem een melding doen.