Melding verloren of gevonden voorwerp

U kunt een gevonden of verloren voorwerp registeren:

Goed om te weten

Voorwerp gevonden

  • U registreert dit op www.verlorenofgevonden.nl.
  • Een gevonden paspoort, identiteitskaart of rijbewijs levert u in bij de gemeente. Dit blijft staatseigendom. 
  • Een gevonden voorwerp kunt u zelf bewaren of u geeft het af bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
  • Als u het voorwerp zelf bewaart, dan bent u tijdelijk de beheerder. U zorgt dan ook voor het onderhoud. Meld de rechtmatige eigenaar zich, dan moet deze eventuele gemaakte (onderhouds)kosten binnen een maand aan u vergoeden. Doet de eigenaar dit niet, dan wordt u de eigenaar.
  • Gevonden voorwerpen bewaart u 1 jaar. Ongeacht de waarde.
  • Meld de rechtmatige eigenaar zich niet binnen de bewaarperiode, dan wordt u de eigenaar. U mag het gevonden voorwerp dan ook verkopen, weggeven of vernietigen.

Voorwerp verloren

  • U registreert dit op www.verlorenofgevonden.nl. Is het voorwerp gevonden is, dan neemt de gemeente contact met u op. U neemt het formulier van vermissing mee en uw identiteitsbewijs. Gaat het om een fiets, dan neemt u ook het sleuteltje mee.
  • Checkt u zelf regelmatig de website www.verlorenofgevonden.nl. Het is voor de gemeente niet mogelijk met zekerheid vast te stellen dat het gevonden voorwerp ook uw verloren voorwerp is.

Bijzonderheden