Natuur, dieren en milieu

 • Groen en bomen

  Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid. Wanneer is een boom beschermwaardig.

 • Plagen en ziekten

  Ziekten en plagen horen bij de natuur. Soms leidt dit tot overlast of gevaarlijke situaties. In dat geval pakt de gemeente dat aan zonder gif te gebruiken.

 • Water en bodem

  Bodemsanering, bodemkwaliteit en waterbeheer.

 • Natuur- en milieueducatie

  De gemeente hecht veel waarde aan natuur- en milieueducatie.

 • Dieren

  Een gevonden of vermist dier melden.