Groen en bomen

Wanneer worden de gemeentelijke bomen gesnoeid en de gazons, bermen en oevers gemaaid. Wanneer is een boom beschermwaardig.

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen.

 • Overlast van gemeentelijke bomen

  Ervaart u overlast van gemeentelijke bomen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Snoeien van gemeentelijke bomen

  Onderhoud aan de gemeentelijke bomen vindt plaats volgens een vast schema.

 • Beschermwaardige bomen

  Wat zijn beschermwaardige bomen en hoe kunt u een beschermwaardige boom aanmelden.

 • Maaien

  Gazons, bermen en oevers hebben een rijk gevarieerde flora en worden op verschillende tijdstippen gemaaid.

 • Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop is een plant die veel overlast veroorzaakt. Daarom bestrijden we deze.

 • Essentaksterfte

  Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel en komt inmiddels in heel Nederland voor.

 • Bomenbeleid

  In het Alphense bomenbeleid is aandacht voor kwaliteit en diversiteit van bomen.