Maaien

Gazons zijn om te spelen, te recreëren en te gebruiken. Bermen bestaan uit ruw gras, bloemen en kruiden en hebben een meer natuurlijke uitstraling.

De bermen in Alphen aan den Rijn staan in de zomer vol mooie bloemen. Ook andere grasstroken hebben een rijk gevarieerde flora. Toch moeten we maaien om de bermen bloemrijk te houden. Het tijdstip van maaien, het maaibeleid, is daarbij van belang.

Het gebruik, de verkeersveiligheid en weersomstandigheden bepalen hoe vaak er wordt gemaaid.

Bekijk op de kaart waar welke type gras ligt.

Gazons

 • Afhankelijk van het weer worden:
  • grasgazons ongeveer 20x per jaar gemaaid
  • grasgazons met bollen ongeveer 14x per jaar gemaaid
 • Staan er narcissen of andere bloembollen? Dan maaien we pas als het loof is afgestorven (ongeveer half juni). Dit kan er soms best slordig uit zien, maar dit is noodzakelijk om de bloemen ook het volgend jaar weer goed te kunnen laten groeien en bloeien.

Bermen

 • Om de natuur zoveel mogelijk de ruimte te geven en om overlast zoveel mogelijk te beperken bestaan er 2 soorten bermen:
  • Grasbermen, deze worden 2x per jaar gemaaid (juni en augustus/september)
  • Bloembermen, deze worden 2x per jaar gemaaid (juli en september)
 • Grasbermen worden als eerste gemaaid om te voorkomen dat deze te hoog worden
 • Bloembermen worden later gemaaid zodat de aanwezige bloemen hun zaden kunnen laten vallen en volgend jaar weer opnieuw kunnen bloeien. Het de bedoeling om in deze bermen bij iedere maaironde 10-20% bloeiende delen te laten staan.
 • Het maaien van de zogenoemde bijenidylles (totaal 5 in de gemeente) wordt afgestemd op de aanwezige bloemen en kruiden.
 • Het maaisel wordt een paar dagen na het maaien afgeruimd.

Natuurvriendelijke oevers

Deze worden 1x per jaar gemaaid (deels zomer, deels najaar). Voor het behoud en bescherming van de flora en fauna maaien we niet alle oevers tegelijk.

Beschermde dieren en planten

Vóór de maaiwerkzaamheden wordt door de maaiers een flora en fauna inventarisatie gedaan. Dit is om schade en/of verstoring aan broedende vogels en beschermde dieren en planten zoveel mogelijk te voorkomen.