Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Snoeien van gemeentelijke bomen

In Alphen aan den Rijn staan ongeveer 46.000 gemeentelijke bomen. Om deze bomen gezond en veilig te houden, worden de meeste bomen elke 3 jaar gecontroleerd. We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Als het nodig is, wordt er gesnoeid. 

Welke bomen zijn aan de beurt?

De jaarlijkse controle en onderhoud vindt in 2021 en 2022 op de volgende locaties plaats:

 • Aarlanderveen
 • Zwammerdam
 • Alphen aan den Rijn:
  • Hoge en Lage Zijde
  • Hoorn
  • Oudshoorn
  • Ridderveld

Bekijk de kaart op desktop »

De controle die we bij de Alphense bomen uitvoeren, heet VTA-inspectie (Visual Tree Assessment). We beoordelen of de boom gezond, stabiel en veilig is. Ook wordt bepaald of en hoe en boom gesnoeid wordt. Bomen die gevaarlijk zijn voor de omgeving komen op de gemeentelijke rooilijst. Levert een boom direct gevaar op voor de omgeving, dan gaan we over op noodkap. 

Worden alle bomen gesnoeid?

De controle vindt plaats van mei tot en met juli. Hierna wordt bepaald welke bomen worden gesnoeid. Bomen die een ‘aanvaardbaar beeld’ hebben worden niet gesnoeid.

Er zijn bomen die altijd worden teruggesnoeid:

 • Leibomen (bijv. linde) elk jaar teruggesnoeid. Dit zijn bomen waarvan de takken in een bepaalde horizontale richting geleid worden.
 • Gekandelaberde bomen (bijv. treurwilgen of platanen) worden om de 3 jaar teruggesnoeid. Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven.  

Wanneer wordt er gesnoeid?

Snoeien wordt vooral gedaan om de groei van bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we tot 4,5 meter (doorrijhoogte van bussen en vrachtwagens). Bij overlast van bomen snoeit de gemeente in de volgende gevallen:

 • als er een gevaarlijke situatie is
 • wanneer takken te laag hangen op fiets- en voetpaden, wegen en pleinen
 • als takken tegen een gevel aanslaan
 • als afgebroken takken of dode takken die dikker zijn dan 4 cm nog in de boom hangen
 • takken die hinderlijk over particuliere tuinen hangen. De takken worden gesnoeid. Bomen worden niet getopt of ingekort.

Wet natuurbescherming

Bomen kunnen het hele jaar gesnoeid worden. Van 15 maart tot 15 juli is de kans het grootst dat er broedende vogels zijn (broedseizoen). Ook dan worden bomen gesnoeid. Medewerkers die snoeien zijn in het bezit van een certificaat wet natuurbescherming. Zij controleren de boom eerst. Is er een nest aanwezig in de boom, dan wordt op een later tijdstip gesnoeid.

Bomen die extra gecontroleerd worden

Bomen die meer risico lopen controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen van mindere kwaliteit en al onze essen omdat ze ziek kunnen zijn (essentaksterfte). Of bomen langs autowegen, voetgangerszones of parkeerplaatsen. Grote oude bomen en beschermwaardige bomen worden ook extra gecontroleerd. Het kan dus voorkomen dat we ook buiten de genoemde gebieden snoeien. 

Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit de gemeente.

Melding doen »