Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Bomenfonds

De gemeente zorgt ervoor dat jaarlijks alle gemeentelijke en particuliere (potentieel) beschermwaardige bomen vakkundig worden geïnspecteerd. Als blijkt dat de boom onderhoud nodig heeft, dan is het dat de taak van de eigenaar van de boom. 

Bent u eigenaar van een (potentieel) beschermwaardige boom dan heeft u de plicht om voor de boom te zorgen. Als het nalaten van zorg tot (letsel)schade leidt, dan kan de eigenaar of beheerder van de boom voor deze schade aansprakelijk worden gesteld.

Heeft u behoefte aan praktische of financiële ondersteuning bij het beheer van uw boom, dan kunt u mogelijk gebruik maken van het bomenfonds. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld groeiplaatsverbeteringen of het nader laten onderzoeken van gebreken.

Daarnaast kan het fonds worden ingezet om gemeentelijke (potentieel) beschermwaardige bomen in stand te houden of nieuw aan te planten.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een geregistreerde beschermwaardige boom. Dit kunt kadastraal aantonen.
  • Om in aanmerking te komen voor ondersteuning uit het bomenfonds moet de gemeente de inspectie aan uw boom hebben uitgevoerd. De gemeente geeft na de inspectie advies over welke werkzaamheden er eventueel nodig zijn.
  • U geeft als eigenaar van de beschermwaardige boom schriftelijk toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de boom.

Aanvraag

Voor advies belt u met 14 0172 of u stuurt een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.