Natuur- en milieueducatie

De gemeente hecht veel waarde aan natuur- en milieueducatie.