Bezoek aan het gemeentehuis

De balies in het gemeentehuis zijn alleen op afspraak open. Regel uw zaken waar mogelijk online, of neem op een andere manier contact op.

  • U kunt online een afspraak maken of neem op een andere manier contact op
  • Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente?
    Dan verzoeken wij u vriendelijk om de afspraak te wijzigen of te annuleren
  • Door de omstandigheden is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om uw afspraak te verzetten
  • Er is geen zaterdagopenstelling.

Inzien van stukken

Wilt u stukken inzien, zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en -vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen?
Maak dan eerst een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor 14 0172.

De studiezaal van het gemeentearchief is (beperkt) open. Voorlopig kunt u voor bouwdossiers of andere stukken ook alleen op afspraak terecht, bel hiervoor (0172) 465 265 of mail naar gemeentearchief@alphenaandenrijn.nl.

Raadsvergaderingen

De vergaderingen vinden digitaal plaats. Meer informatie vindt u in de vergaderkalender. De openbare vergaderingen kunt u live volgen of achteraf terugkijken. Ook bij digitale vergaderingen kunt u inspreken. Mailt u met de griffie voor meer informatie.

Evenementen en bewonersavonden

Er worden door de coronamaatregelen geen evenementen en bewonersavonden gehouden.

Fysieke hoorzittingen Commissie Bezwaarschriften en Extern Adviseurs

Deze vinden digitaal (via Skype) plaats. Als betrokkenen er de voorkeur aan geven om telefonisch gehoord te worden kunnen zij dit direct na de ontvangst van de uitnodiging voor de hoorzitting bij het secretariaat van de commissie of van de Extern Adviseurs melden. Bezwaarschriften zullen schriftelijk worden afgedaan tenzij u specifiek aangeeft dat u gehoord wilt worden.