Coronamaatregelen die nu gelden

Risiconiveau 3: Ernstig

Duur maatregelen: tot minimaal 28 januari 2022

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de coronamaatregelen, met verwijzingen naar uitgebreide informatie. Wij werken de pagina bij als de maatregelen veranderen.

Algemeen

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ontvang thuis maximaal 4 personen per dag. Ga per dag maximaal 1 keer op bezoek. Doe vooraf een zelftest. Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
 • Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.
 • Werk thuis. Kan dat niet? Houd op werk altijd 1,5 meter afstand.
 • 70-plus: beperk contact met kinderen tot en met 12 jaar.

Winkels en boodschappen

 • Vanaf 15 januari zijn de niet-essentiële winkels open van 05.00 tot 17.00 uur. 
 • Essentiële winkels blijven open tot 20.00 uur.
 • Het is verplicht een mondkapje te dragen in een winkel. Het advies is om ook op drukke plekken waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden een mondkapje te dragen, zoals in een drukke winkelstraat.
 • Houd u aan de basisregels. Het is verplicht om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Boodschappen doen en winkelen en doet u zoveel mogelijk alleen. 
 • Winkel op rustige momenten.
 • Winkels ontvangen een maximaal aantal bezoekers (maximaal 1 persoon per 5 m2).

Meer informatie: Rijksoverheid: openingstijden

Horeca

Alle horeca is dicht. Bestellen en afhalen is mogelijk. 

Meer informatie: Rijksoverheid: horeca

Onderwijs

Basisonderwijs en (special) onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. Ook de buitenschoolse opvang is open. Leerlingen kunnen volledig naar school. 
Wel gelden regels voor het dragen van mondkapjes en het doen van zelftesten.

Meer informatie: Rijksoverheid: Kinderopvang en onderwijs

Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

Studenten op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht. 

Meer informatie: Rijksoverheid: mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

Sport

 • Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend.
 • Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan.
 • Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs. 

Meer informatie: Rijksoverheid: sport

Mondkapjes verplicht

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle publieke locaties binnen.
 • Dit geldt als u in beweging bent en als u ergens zit of staat. Bijvoorbeeld in de supermarkt, de bibliotheek en in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
 • Het moet ook als u een coronaprik heeft gehad en op plekken waar een coronatoegangsbewijs geldt.
 • U krijgt het advies om ook buiten een mondkapje te dragen wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • Zorg ervoor dat het mondkapje neus, mond en kin bedekt.

Meer informatie: Rijksoverheid: het gebruik van mondkapjes

Houd u aan de basisregels

 • Wassen: was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.
 • Afstand: houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen.
 • Luchten: zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Testen: klachten? Blijf thuis en laat u direct testen, ook als u gevaccineerd bent

Meer informatie: Rijksoverheid: Basisregels