Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. De gemeente kan u misschien helpen.

Ga naar de website Ondernemersplein.nl en lees waar u rekening mee moet houden. En bij welke overheidsorganisaties u terecht kunt voor advies of om zaken te regelen. Ook kunt u contact opnemen met het Corona informatiepunt van de EDBA. Dit informatiepunt is speciaal opgezet voor ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. voor informatie, hulp en verwijzingen.

Welke gemeentelijke regelingen zijn er

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers die in financiële problemen komen door de Corona-crisis, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Subsidie stimuleringsfonds ondernemerscollectieven

Ondernemerscollectieven uit Alphen aan den Rijn kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie tot maximum € 25.000 per project of initiatief. Het doel van deze subsidie is om de lokale economie te stimuleren.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

  • Kunt u niet op tijd betalen? Vraag dan tijdig uitstel van betaling aan. 
  • Wilt u uw aanslag gemeentelijke belastingen in termijnen betalen? Regel dat voor de vervaldatum van uw aanslag via automatische incasso

Betalingen door de gemeente aan leveranciers 

  • Goedgekeurde (geautoriseerde) facturen worden zo snel mogelijk betaald aan de leveranciers. Er wordt niet gewacht tot de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken.
  • Er vinden één keer in de week betalingen plaats.
  • Termijnbedragen blijven betaald worden volgens het overeengekomen betaalschema.

Met vragen kunt u bellen naar de gemeente op 14 0172.