Algemene informatie over Oekraïense vluchtelingen

Hier vindt u algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïene.

Waar kunnen Oekraïners terecht met hun vragen?

Zij kunnen terecht bij de landelijke website: RefugeeHelp.

Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De website is beschikbaar in het Nederlands, Oekraïens, Russisch en Engels. Het geeft informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. 

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Ja. Zodra Oekraïense vluchtelingen huisvesting in een gemeente hebben gekregen (wat geen crisisopvang is) moeten zij zich aanmelden bij de afdeling Burgerzaken. Dit kunnen zij doen door een e-mail met hun naam, huisvestingsadres en mobiele telefoonnummer te sturen naar vluchtelingen@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact op om een afspraak te maken voor de inschrijving.

Oekraïense vluchtelingen kunnen ook bellen naar 0031 172 46 5231 (internationaal nummer).

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig in Nederland verblijven?   

Inwoners van Oekraïne mogen zonder visum naar Nederland reizen. Zij kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen.

Het is voor Oekraïners niet nodig om een asielaanvraag in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. De regering heeft afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige oorlogssituatie geen problemen van zullen ondervinden.  

Mogen Oekraïners werken of naar school? 

De Nederlandse overheid heeft op vrijdag 18 maart besloten dat het mogelijk is om als vluchteling uit Oekraïne direct betaald aan het werk te gaan. De voorwaarde is wel dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Na 1 april is dat niet meer nodig, dan is een Oekraïens paspoort voldoende.

Kinderen kunnen nu nog niet naar school of kinderopvang.
 
Meer informatie hierover vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.  

Hebben Oekraïners recht op medische zorg? 

Ja. Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf. 

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen kunnen subsidie aanvragen bij het CAK. Hiervoor moet eerst melding worden gedaan bij de GGD GHOR. Zorgverleners worden, als zij voldoen aan de voorwaarden, voor 100 procent gecompenseerd.

Meer informatie over vluchtelingen en zorg vindt u op de website van Pharos.

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Het kabinet denkt eraan om leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen te verstrekken. De details van deze regeling zijn nu nog niet bekend.

 

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan via vluchtelingen@alphenaandenrijn.nl