Bezwaar en klachten

Een klacht tegen de gemeente indienen of bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit.