Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een verklaring over uw gezondheid voor uw rijbewijs. U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u:

  • uw groot rijbewijs wilt verlengen(categorie C, D of E)
  • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs wilt aanvragen of verlengen
  • uw buitenlands rijbewijs van buiten de Europese Unie wilt omwisselen. U leest hier meer over op de website van het CBR.
  • een rijbewijs heeft die om medische redenen korter geldig is dan normaal

Let op: De beoordeling van uw gezondheidsverklaring kan lang duren. Het CBR adviseert om 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt een gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u gezondheidsproblemen? Vul dan 5 maanden van tevoren uw gezondheidsverklaring in.

Een gezondheidsverklaring kost:

  • 75 jaar of ouder € 41,50
  • medische situatie € 39,30
  • categorie C,D,E € 39,30

Online bij het CBR. U logt in met uw DigiD

U kunt de gezondheidsverklaring ook aanvragen bij de balie in het gemeentehuis. U krijgt dan de papieren gezondheidsverklaring mee. De verklaring vult u thuis in en stuurt deze op naar het CBR. Komt u naar het gemeentehuis, maak dan een afspraak.