Plan van aanpak Nieuw & anders (sport)

Sporten is goed voor mensen. Maar sporten is ook een middel om mensen uit een isolement te halen. Het biedt kans op sociale contacten. Met Nieuw & anders (sport) kunnen sportverenigingen bijdragen aan het laten meedoen van kwetsbare groepen mensen die normaal niet naar een sportvereniging gaan.

Iedere sportvereniging die gebruik maakt van een door de gemeente gesubsidieerde sportaccommodatie kan één of meerdere plannen indienen.

 • Voor uw aanvraag dient u een plan van aanpak in te dienen. U stuurt dit plan per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.
 • In uw plan beschrijft u:
  • Het doel van het plan (de maatschappelijke effecten).
  • Welke doelgroep u wilt bereiken.
  • Welke middelen u hier zelf voor inzet.
  • Wat de kosten van het plan zijn.
  • Wat u nodig heeft van de gemeente.
  • Op welke termijn u het plan kunt realiseren.
  • Of er draagvlak is voor uw initiatief.
  • Hoe u zorgt voor de kwaliteit.
  • Wat de risico's van het plan zijn.
  • Binnen welke wettelijke kaders en regels het plan past.
 • U leest in het Toetsingskader en inrichtingseisen Nieuw & anders (pdf,122 kB) meer over de voorwaarden van het plan.

Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen dan neemt een adviseur van de gemeente contact met u op.

Een adviseur van de gemeente helpt u bij het maken van uw plan van aanpak. U maakt een afspraak via telefoonnummer 14 0172.