Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. 

Bent u een vrijwilligersorganisatie of professionele organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur? Dan kunt u een subsidie aanvragen voor 1 of 4 jaar. De structurele subsidie is bedoeld voor het maken van openbaar toegankelijk aanbod aan kunst en cultuurbeoefening en beleving.

Let op: met onderstaand formulier doet u alleen een melding. Na uw melding sturen wij u informatie toe. U kunt de aanvraag dan afronden. Dit doet u vóór 1 september 2022 doen.

Een vrijwilligersorganisatie kan niet meer dan € 10.000 per jaar aanvragen. Een professionele organisatie kan niet meer dan € 110.000 per jaar aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen als uw organisatie:

 • Lessen, (straat)optredens, concerten, lezingen en exposities organiseert.
 • Theater- en filmvoorstellingen produceert.
 • De hierboven genoemde activiteiten faciliteert. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een podium.
 • Kunst- en cultuurparticipatie stimuleert.
U vraagt subsidie aan voor 1 jaar

Vraagt u een subsidie aan voor 1 jaar? Dan geldt voor u het volgende:

 • U moet uiterlijk begin 2023 gestart zijn met uw activiteiten.
U vraagt subsidie aan voor 4 jaar

Vraagt u een subsidie aan voor 4 jaar? Dan geldt voor u het volgende:

 • U krijgt over de periode 2023-2026 ieder jaar hetzelfde bedrag.
 • U kunt deze alleen aanvragen als u de afgelopen 2 jaar al een subsidie heeft gekregen.
 • U moet ieder jaar vóór 1 oktober een jaarplan indienen.

Organiseert u dezelfde activiteiten als vorige jaren? Dan is het aangevraagde bedrag niet meer dan 2% hoger dan de jaren ervoor.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar

Per jaar is er voor vrijwilligersorganisaties beschikbaar:

 • voor 2023 en 2024 is dat jaarlijks € 73.067
 • voor 2025 en 2026 is dat jaarlijks € 74.528

Per jaar is er voor professionele organisaties beschikbaar:

 • voor 2023 en 2024 is dat jaarlijks € 216.905
 • voor 2025 en 2026 is dat jaarlijks € 221.243

 • U bent een vrijwilligersorganisatie of professionele organisatie.
 • U vraagt de subsidie voor uw organisatie aan.
 • De volledige aanvraag stuurt u vóór 1 september 2022 in.
 • De subsidieaanvraag is voor het jaar 2023 (1 jarige subsidie) of voor de periode 2023–2026 (4 jarige subsidie).
 • U kunt niet meer subsidie ontvangen dan het aangevraagde bedrag.
 • Subsidies tot € 5.000 worden direct vastgesteld. 
 • Heeft u subsidie van meer dan € 5.000 aangevraagd? Dan moet u jaarlijks voor 1 april van het volgende kalenderjaar verantwoording van uw subsidie indienen.
 • Heeft u een 4 jarige subsidie aangevraagd? Dan moet u jaarlijks voor 1 oktober een jaarplan insturen.

De beoordelingseisen en de uitleg van de regeling leest u in de subsidieregeling (Overheid.nl).

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen.

Wat gebeurt er na uw aanmelding

U ontvangt van ons een e-mail waarin wij u om documenten en aanvullende informatie vragen. Het gaat om de volgende zaken: 

Voor de 1 jarige subsidie:

 • Een activiteitenplan. Dit plan bevat een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, en de doelstellingen en resultaten die u met de subsidie nastreeft.
 • Ingevulde vragenlijst. Hierin omschrijft u hoe u voldoet aan eisen die u leest in artikel 14 of 15 van de subsidieregeling.
 • Een begroting van baten en lasten over het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Een balans van de laatste dag van het voorgaand boekjaar

Voor de 4 jarige subsidie:

 • Ingevulde vragenlijst. Hierin omschrijft u hoe u voldoet aan eisen die u leest in artikel 14 of 15 van de subsidieregeling.
 • In het plan voor 4 jaar staat: 
  • Een visie voor deze periode.
  • Een beschrijving van de activiteiten die in ieder kalenderjaar plaatsvinden.
  • Een plan van aanpak voor de uitvoering van de 3 culturele gedragscodes (alleen voor professionele organisaties).
  • Een meerjarenbegroting. 
 • Jaarrekening, balans of jaarverslag van 2020 (afhankelijk van de juridische verplichtingen van een organisatie)
 • Jaarrekening, balans of jaarverslag van 2021 (afhankelijk van de juridische verplichtingen van een organisatie)
 • CV artistiek leider.
 • Communicatieplan. Hierin beschrijft u in 2 A4-tjes uw communicatiestrategie, de doelgroepen die u wilt bereiken en de communicatiemiddelen die u inzet. 
 • Statuten.

Uw definitieve aanvraag met alle bijlagen moet u vóór 1 september mailen naar: cultuurvisie@alphenaandenrijn.nl. De aanvraag nemen wij alleen in behandeling als alle benodigde bijlagen zijn ontvangen.

De Kunst- en cultuursubsidies worden vanaf 2023 volgens een nieuwe regeling toegekend. Aan toekenning van subsidie in voorgaande jaren kunt u geen rechten ontlenen.