Subsidie instandhouding erfgoed

Voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of aangemerkte cultuurhistorisch waardevol object kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om de kosten die voortkomen uit het onderhouden of herstellen van het beschermde object. Bij de aanvraag voor subsidie wordt rekening gehouden met:

 • de waarde van het object.
 • het huidige en toekomstige gebruik van het object.
 • de bouwtechnische en uiterlijke staat van het object mede in relatie tot zijn omgeving.
 • de wijze van gebruik van het object.

Voorwaarden

 • Het object is opgenomen in het erfgoedregister en heeft het de status gemeentelijk monument. Of het bouwwerk is opgenomen op de cultuurhistorisch waardenkaart.
 • U bent eigenaar van het betreffende object.
 • De werkzaamheden mogen nog niet gestart of uitgevoerd zijn.
 • Voor cultuurhistorisch waardevolle objecten geldt dat alleen werkzaamheden aan het exterieur van het object.
 • U moet binnen 8 weken na afronding van de werkzaamheden een verzoek om vaststelling van de subsidie. Hiermee doet u een verzoek tot uitbetaling.
 • Subsidiebedrag lager dan € 300 worden niet toegekend.

Bijzonderheden

De hoogte van een subsidie is maximaal 30% van de kosten voor instandhouding per pand per jaar. Het maximum bedrag is:

 • € 5.000 voor een gemeentelijk monument.
 • € 5.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘zeer hoog’.
 • € 3.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘hoog’ of ‘gemiddeld’.
 • Het totaal beschikbare budget is € 250.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is. 

Niet vergoed wordt:

 • Eigen loonkosten bij werkzaamheden die u zelf uitvoert.
 • Hogere kosten na indienen van aanvraag.
 • Kosten die niet noodzakelijk zijn voor de instandhouding.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • Om welk monument of cultuurhistorisch object het gaat
 • Adres van het monument of object
 • Naam contactpersoon (indien van toepassing)
 • IBAN-nummer en ten naamstelling van de rekening

Stuur de bijlage(n) mee:

 • Restauratieplan
 • Begroting (niet ouder dan 3 maanden) gespecifieerd in uren en materiaalkosten
 • Offerte(s)
 • Onderzoeksrapport (indien aanwezig)

U logt in met DigiD of e-Herkenning

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.