Subsidie instandhouding erfgoed

Voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of aangemerkte cultuurhistorisch waardevol object (gebouw) kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om de kosten voor het onderhouden of herstellen van het beschermde object. Bij de aanvraag voor subsidie houden wij rekening met:

 • de waarde van het object.
 • het gebruik van het object, nu en in de toekomst.
 • de bouwtechnische en uiterlijke staat van het object, ook in relatie tot zijn omgeving.
 • hoe het object gebruikt wordt.

Voorwaarden

 • Het object (gebouw) is opgenomen in het erfgoedregister en het heeft de status gemeentelijk monument. Of het bouwwerk is opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart.
 • U bent eigenaar van het object waar u subsidie voor aanvraagt.
 • De werkzaamheden mogen nog niet gestart of uitgevoerd zijn.
 • Voor cultuurhistorisch waardevolle objecten geldt dat u alleen subsidie kunt aanvragen voor werkzaamheden aan de buitenkant van het object.
 • Bent u klaar met de werkzaamheden? Doe dan binnen 8 weken een verzoek om vaststelling van de subsidie. Hiermee vraagt u meteen om uitbetaling.
 • Subsidiebedragen lager dan € 300 kennen wij niet toe.

Bijzonderheden

De hoogte van een subsidie is maximaal 30% van de kosten voor instandhouding per pand per jaar. Het maximum bedrag is:

 • € 5.000 voor een gemeentelijk monument.
 • € 5.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘zeer hoog’.
 • € 3.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘hoog’ of ‘gemiddeld’.
 • Het totaal beschikbare budget is € 150.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is. 

Niet vergoed wordt:

 • Eigen loonkosten bij werkzaamheden die u zelf uitvoert.
 • Hogere kosten na indienen van aanvraag.
 • Kosten die niet noodzakelijk zijn voor de instandhouding.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • om welk monument of cultuurhistorisch object het gaat
 • adres van het monument of object
 • naam contactpersoon (indien van toepassing)
 • IBAN-nummer en ten naamstelling van de rekening

Stuur de bijlage(n) mee:

 • restauratieplan
 • begroting (niet ouder dan 3 maanden) gespecifieerd in uren en materiaalkosten
 • offerte(s)
 • onderzoeksrapport (indien aanwezig)

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Subsidie aanvragen »

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.