Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het gemeentelijk steunfonds. Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten.

Let op: de aanvraagstermijn voor de subsidie steunfonds non-profit organisaties is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar meldpuntcorona@alphenaandenrijn.nl.