Maatschappelijke subsidie vaststellen

U heeft bericht ontvangen over het verantwoorden van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidie 2022. U moet de verantwoording vóór 1 april 2023 insturen.

Wanneer de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Gegevens aanvrager
  • Zaaknummer aanvraag (staat vermeld in de verleningsbeschikking)

Stuur deze bijlage(n) mee:

U logt in met e-Herkenning.

Maatschappelijke subsidie verantwoorden »

U ontvangt uiterlijk 31 december 2023 een reactie.