Maatschappelijke subsidie vaststellen

U heeft bericht ontvangen over het verantwoorden van de voorlopig verleende maatschappelijke subsidie 2021. U moet de verantwoording voor 1 april 2022 insturen.

Wanneer de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen of u heeft niet alle activiteiten uitgevoerd, kan het zijn dat u (een deel van) de subsidie moet terugbetalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • zaaknummer aanvraag (staat vermeld in de verleningsbeschikking)
  • beschrijving van de behaalde resultaten

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • verantwoording subsidie (boven € 5.000 van toepassing)
  • een accountantsverklaring (boven € 50.000 van toepassing)

U logt in met e-Herkenning

Maatschappelijke subsidie verantwoorden »

U ontvangt uiterlijk 31 december 2022 een reactie.

Heeft u nog geen e-Herkenning maak dan gebruik van het formulier verantwoording subsidie (docx, 54 kB). Stuur uw verantwoording met alle bijlagen naar: subsidies-MO@alphenaandenrijn.nl.