Kopie waarmerken

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een kopie laten waarmerken op het gemeentehuis.

Let op: een waarmerk laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud.

Kosten

€ 8,70

Bijzonderheden

  • Een diploma of getuigschrift (of een kopie daarvan) laten waarmerken? U kunt hiervoor terecht bij de instelling die het document heeft afgegeven of bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Een identiteitsbewijs van een ander land laten waarmerken? Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. U kunt hiervoor ook terecht bij een notaris.

Aanvraag

Het waarmerken van een kopie regelt u aan de balie in het gemeentehuis. Maak voordat u langskomt online een afspraak.

Meenemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • het originele document: de gemeente maakt hiervan een kopie

Afspraak maken »