Buurtpreventie

Buurtpreventie houdt in dat buurtbewoners samen een oogje in het zeil houden in de eigen buurt of wijk. Omdat geen straat of buurt hetzelfde is, is buurtpreventie altijd maatwerk.

  • De gemeente kan advies geven hoe u een buurtpreventieproject of WhatsApp-buurtpreventie-groep start
  • Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners (bijvoorbeeld woningbouwcorporatie)
  • De gemeente plaatst borden van het buurtpreventie project of WhatsApp-buurtpreventie-groep als u gestart bent met buurtpreventie
  • Heeft u als inwoner belangstelling voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in uw straat, buurt of wijk. Wilt u samen met uw buurtbewoners een bijdrage leveren. Vraag dan informatie over buurtpreventie aan

Buurtpreventieproject:

  • buurtbewoners voeren zelf de buurtpreventie uit
  • is kleinschalig, 50 tot 150 woningen, tenminste 70% van de bewoners doet mee
  • er is een coördinator die het aanspreekpunt is
  • u vormt geen burgerwacht of speelt voor eigen rechter
  • de preventiebuurt is herkenbaar door duidelijk zichtbare borden

WhatsApp-groep:

Geen

Vermeld op uw aanvraag waar uw belangstelling naar uitgaat en geef een toelichting.

U logt in via DigiD.

Informatie buurtpreventie aanvragen »