Wijkagenten

De wijkagent werkt samen met zijn collega’s aan een veilige wijk door handhaving en opsporing.

De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs, werkt hij aan een veilige wijk.

Problemen voorkomen

Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog: voorkomen.

Spreekuur in de wijk

Wijkagenten zoeken actief contact met de inwoners van hun wijk. Zij hebben bijvoorbeeld een spreekuur of werken regelmatig op een centrale plek in de wijk.

De samenleving digitaliseert en vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in de fysieke wereld en de digitale wereld. Veel wijkagenten zijn actief op sociale media (Twitter) en kunnen via deze platforms zien wat er speelt, hebben er contact met inwoners en geven inzicht in hun werk.

Wijkagent in uw buurt

Kijk op de website van Politie.nl wie de wijkagent in uw buurt is.