Vergunningen en ontheffingen

 • Omgevingsvergunningen

  Een bouwvergunning, sloopvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen. Of een bouwdossier inzien.

 • Evenementenvergunningen

  Als u een klein evenement organiseert moet u dat melden bij de gemeente. Voor een groot evenement vraagt u een vergunning aan.

 • Horecavergunningen

  Horecatijdenontheffing, vergunning plaatsen speelautomaten, exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning/ontheffing aanvragen.

 • Vergunningen openbare weg

  Ventvergunning, (markt)standplaatsvergunning, parkeervergunningen, ontheffing voetgangersgebied, ontheffing speciaal vervoer.

 • Goede doelen vergunningen

  Toestemming om een collecte te houden of kleding in te zamelen.

 • Woonvergunningen

  Een huisvestingsvergunning, leegstandvergunning of starterslening aanvragen.

Of bent u op zoek naar