Vergunningen en ontheffingen

 • Omgevingsvergunning

  Een bouwvergunning, sloopvergunning, rioolaansluiting of kabels- en leidingenvergunning aanvragen

 • Evenementenvergunning

  Organiseert u een klein evenement. Dit meldt u bij de gemeente. Voor een groot evenement vraagt u een vergunning aan.

 • Horecavergunning

  Horecatijdenontheffing, exploitatievergunning, alcoholvergunning/ontheffing.

 • Vergunningen openbare weg

  Ventvergunning, (markt)standplaatsvergunning, parkeervergunningen, ontheffing voetgangersgebied, ontheffing speciaal vervoer.

 • Goede doelen vergunningen

  Toestemming om een collecte te houden of kleding in te zamelen.

 • Woonvergunning

  Een huisvestingsvergunning, leegstandvergunning of starterslening aanvragen.

Of bent u op zoek naar