Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

In 2021 geldt er met Oud en Nieuw een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en bij de handhaving erg hoog. Met het verbod wil het kabinet extra werkdruk voorkomen.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes (het zogenaamde kindervuurwerk/categorie 1) mogen wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Melden vuurwerkoverlast 

Heeft u, ondanks het vuurwerkverbod, toch overlast van afgestoken vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 of via het landelijke politienummer 0900 - 8844.

Lees meer over het verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk (website Rijksoverheid).

Lees ook: Carbidschieten.