Drank- en horecaontheffing

U wilt zwak-alcoholische drank verkopen of schenken tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement. En u heeft geen bestaande horecagelegenheid, dan kunt u een tijdelijke drank- en horecaontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen een ontheffing krijgen.

U hoeft geen ontheffing aan te vragen als:

 • u een drank- en horecavergunning heeft
 • de tap geplaatst wordt op het terras
 • u een festiviteit of activiteit in eigen horecagelegenheid organiseert.

Voorwaarden

 • Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid
 • Er mag alleen zwak alcoholische dranken worden geschonken, zoals bier en wijn
 • De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne

Kosten

€ 60,30. De kosten zijn voor in het behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt met iDeal.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • omschrijving gelegenheid en locatie
 • gegevens van alle leidinggevenden
 • voor welke dagen en tijdstippen ontheffing wordt gevraagd

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • plattegrond van de locatie met tappunten

U logt in met eHerkenning.

Ontheffing aanvragen »

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.