Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. De vergunning is verplicht voor:

 • horeca en slijterij
 • vereniging en stichting
 • wijziging van ondernemersvorm

Heeft u een horecagelegenheid, dan heeft u naast de drank- en horecavergunning ook een exploitatievergunning nodig. Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob.

Voorwaarden

 • De inrichting van een horeca- of slijtersbedrijf voldoet aan de eisen (o.a. met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte)
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en van onbesproken gedrag zijn
 • Voor het verstrekken van alcohol geldt de leeftijdsgrens 18 jaar
 • In (sport)kantines moeten huisregels zijn opgesteld
 • Als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften
 • Barvrijwilligers in (sport)kantines moeten een instructiecursus hebben gevolgd

Kosten

€ 364,50. De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Bijzonderheden

Levensmiddelenbedrijven en cafetaria's mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank (bijvoorbeeld bier of wijn) verkopen. De alcoholische drank mag niet ter plaatse worden gedronken.

Aanvraag

Schriftelijk via formulier A (horeca en slijterij) of formulier B (vereniging & stichting)

Stuur voor horeca & slijterij volgende informatie mee:

 • verklaring leidinggevende
 • Bibob-vragenlijst (alleen voor horeca)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)
 • koop- of huurovereenkomst
 • kopie van arbeidsovereenkomst(en)

Stuur voor vereniging & stichting de volgende informatie mee:

 • (bar)reglement waarin zijn opgenomen:
  • de kwalificatienormen
  • de openingsdagen en -tijdstippen (schenktijden aangeven)
  • de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van de regels
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van tenminste twee leden
 • uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Meer informatie over de Alcoholwet (Overheid.nl)